ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຣດ Forex Real – Demo

ກິດຈະກຳ​ສຳລັບ​ສະມາຊິກ ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຣດ Forex (Forex’s contest) ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຣດ Real ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຣດ Demo ເປັນ​ກິດຈະກຳ​ທີ່​ຈັດ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຣດ​ຂຶ້ນ​ທຸກ​ເດືອນ ຜູ້​ຊະນະ​ໄດ້ຮັບ​ລາງ​ວັນ​ເງີນ​ຈິງ​ເຂົ້າ DuckTrader-Wallet ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຫຼົ່າ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ທຸກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເທຣດ​ປະ​ລອງ​ຝີ​ມື​ກັນ ຝຶກ​ຝົນ​ການ​ເທຣດ​ຕາມ​ລະບົບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ທ່ານ"ການ​ລົງ​ທຶນ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ຄວນ​ສຶກ​ສາ​ຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້​ຮອບ​ຄອບ​ກ່ອນ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ລົງ​ທຶນ"

ເວບໄຊຕ໌ Ducktrader.com ທັງຫມົດ​ເຖິງ​ໂດ​ເນມ​ຍ່ອຍ​ທັງ​ໝົດ ແລະ​ແພດ https://www.facebook.com/facebook.com/ducktrader.com
ເປັນພຽງ​ສື່​ກາງ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຂ່າວ​ສານ​ແລະ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່ເກິດຂື້ນ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຜິດຊອບ​ເອງ
ທາງ​ເວບໄຊຕ໌​ບໍ່​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃດ​ໆ ຂອງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່ເກິດຂື້ນ

ນະໂຍບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕັວ | ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ
Ducktrader.com © All Right Reserved